Mobile Active Plant Screen™

 • Vår aktiva växtvägg, Active Plant Screen™, fungerar som luftrenare

 • Växtväggen bryter aktivt ner skadliga gaser (VOC) som avges från inredningen

 • Damm- och mikropartiklar tas upp och bryts ned effektivt

 • Växtväggen fuktar aktivt luften till optimal nivå

 • Växtytan är bullerdämpande och har högsta ljudabsorbtionsfaktor

 • Absorberar flyktiga kemikalier så som parfymer, städprodukter, plaster m.m.

 • Koldioxidnivån (CO2) sänks – syre tillförs

 • Hälsa främjas – sjukfrånvaro minskar

 • Moduluppbyggt system för obegränsad storlek och form

Vi har tagit fram ett helt nytt och patentsökt system. Vår aktiva växtvägg, Active Plant Screen™, fungerar som luftrenare samt syresätter omgivningen på ett naturligt och mycket effektivt sätt via mikrober i växternas rotsystem. Vår konstruktion är unik, den har stor odlingsyta baserat på stenullsubstrat samt ett effektivt sätt att bevattna hela väggytan. Med ett avancerat system styrs och kontrolleras bevattning, fläkt och ljus för optimal funktion. Det sistnämnda är viktigt för att växterna både skall se bra ut och vara friska för att kunna göra sitt jobb.

Vår nya aktiva växtvägg fungerar enkelt uttryck som en dammsugare med växtrötter som filter. Active Plant Screen™ drar med hjälp av tysta fläktar luften genom väggen som snabbt bryter ner skadliga gaser (Volatile Organic Compounds – VOC) inomhus och binder damm- och mikropartiklar som konventionell ventilation inte klarar av att hantera.

Mätvärdena som anges talar sitt tydliga språk och gäller jämfört med övriga icke aktiva (passiva) växtväggsystem på marknaden. Vår konstruktion är även ljudabsorberande med en odlingsyta som dämpar ljudet optimalt. Vi har den högsta klassningen för bullerabsorption.

Illustration av hur en active plant screen fungerar

Mobile Active Plant Screen™

 • Vår Active Plant Screen™ renar luften

 • Bryter aktivt ner skadliga gaser (VOC) som avges från inredningen

 • Damm- och mikropartiklar tas upp och bryts ned effektivt

 • Befuktar aktivt luften till optimal nivå

 • Växtytan är bullerdämpande och har högsta ljudabsorbtionsfaktor

 • Absorberar flyktiga kemikalier så som parfymer, städprodukter, plaster m.m.

 • Koldioxidnivån (CO2) sänks – syre tillförs

 • Hälsa främjas – sjukfrånvaro minskar

 • Moduluppbyggt system för obegränsad storlek och form

Vi har tagit fram ett helt nytt och patentsökt system. Active Plant Screen™ renar och syresätter omgivningen på ett naturligt och mycket effektivt sätt via mikrober i växternas rotsystem. Vår konstruktion är unik, den har stor odlingsyta baserat på stenullsubstrat samt ett effektivt sätt att bevattna hela väggytan. Med ett avancerat system styrs och kontrolleras bevattning, fläkt och ljus för optimal funktion. Det sistnämnda är viktigt för att växterna både skall se bra ut och vara friska för att kunna göra sitt jobb.

Vår nya aktiva växtvägg fungerar enkelt uttryck som en dammsugare med växtrötter som filter. Active Plant Screen™ drar med hjälp av tysta fläktar luften genom väggen som snabbt bryter ner skadliga gaser (Volatile Organic Compounds – VOC) inomhus och binder damm- och mikropartiklar som konventionell ventilation inte klarar av att hantera.

Mätvärdena som anges talar sitt tydliga språk och gäller jämfört med övriga icke aktiva (passiva) växtväggsystem på marknaden. Vår konstruktion är även ljudabsorberande med en odlingsyta som dämpar ljudet optimalt. Vi har den högsta klassningen för bullerabsorption.

ACTIVE PLANT SCREEN™

Vår konstruktion är självbärande och kräver i princip inga ingrepp i er lokal. De kan byggas dubbelsidiga eller placeras helt fristående. Flexibiliteten är stor så kom gärna med önskemål eller låt oss vara med från början och tillsammans skapa en ny och innovativ lösning.

Vi levererar och monterar en helt färdig växtvägg, Active Plant Screen™, där växtservice och växtgaranti ingår. Ni behöver inte bekymra er över någonting.

Active Plant Screens™ inbyggda recirkulerande bevattningssystem ger liv till växterna och är 100% miljövänligt. VOC och skadliga partiklar bryts ned i rotzonen där det omvandlas till växtnäring. Växterna tar hand om den koldioxid som vi människor andas ut och avger syre så att vi får en friskare luft att andas och arbeta i.

Växtväggarna förbättrar inomhusmiljön på en rad olika sätt. De fuktar luften, tar upp koldioxid, avger nytt syre, binder damm och mikrodamm och dämpar ljud. Samtidigt sparar dem dig pengar genom att minska kontorets energiförbrukning.

Många studier visar också att växter har en starkt positiv psykologisk effekt som resulterar i ökad trivsel och mindre sjukskrivningar.

ACTIVE PLANT SCREEN™

Vår konstruktion är självbärande och kräver i princip inga ingrepp i er lokal. De kan byggas dubbelsidiga eller placeras helt fristående. Flexibiliteten är stor så kom gärna med önskemål eller låt oss vara med från början och tillsammans skapa en ny och innovativ lösning.

Vi levererar och monterar en helt färdig växtvägg, Plant Screen, där service och växtgaranti ingår. Ni behöver inte bekymra er över någonting.

Active Plant Screens™ inbyggda recirkulerande bevattningssystem ger liv till växterna och är 100% miljövänligt. VOC och skadliga partiklar bryts ned i rotzonen där det omvandlas till växtnäring. Växterna tar hand om den koldioxid som vi människor andas ut och avger syre så att vi får en friskare luft att andas och arbeta i.

      

Växtväggarna förbättrar inomhusmiljön på en rad olika sätt. De fuktar luften, tar upp koldioxid, avger nytt syre, binder damm och mikrodamm och dämpar ljud. Samtidigt sparar dem dig pengar genom att minska byggnadens energiförbrukning.

Många studier visar också att växter har en starkt positiv psykologisk effekt som resulterar i ökad trivsel och mindre sjukskrivningar.