Mobile Active Plant Screen™

 • Vår aktiva växtvägg, Active Plant Screen™, fungerar som luftrenare

 • Växtväggen bryter aktivt ner skadliga gaser (VOC) som avges från inredningen

 • Damm- och mikropartiklar tas upp och bryts ned effektivt

 • Växtväggen fuktar aktivt luften till optimal nivå

 • Växtytan är bullerdämpande och har högsta ljudabsorbtionsfaktor

 • Absorberar flyktiga kemikalier så som parfymer, städprodukter, plaster m.m.

 • Koldioxidnivån (CO2) sänks – syre tillförs

 • Hälsa främjas – sjukfrånvaro minskar

 • Moduluppbyggt system för obegränsad storlek och form

Vi har tagit fram ett helt nytt och patentsökt system. Vår aktiva växtvägg, Active Plant Screen™, fungerar som luftrenare samt syresätter omgivningen på ett naturligt och mycket effektivt sätt via mikrober i växternas rotsystem. Vår konstruktion är unik, den har stor odlingsyta baserat på stenullsubstrat samt ett effektivt sätt att bevattna hela väggytan. Med ett avancerat system styrs och kontrolleras bevattning, fläkt och ljus för optimal funktion. Det sistnämnda är viktigt för att växterna både skall se bra ut och vara friska för att kunna göra sitt jobb.

Vår nya aktiva växtvägg fungerar enkelt uttryck som en dammsugare med växtrötter som filter. Active Plant Screen™ drar med hjälp av tysta fläktar luften genom väggen som snabbt bryter ner skadliga gaser (Volatile Organic Compounds – VOC) inomhus och binder damm- och mikropartiklar som konventionell ventilation inte klarar av att hantera.

Mätvärdena som anges talar sitt tydliga språk och gäller jämfört med övriga icke aktiva (passiva) växtväggsystem på marknaden. Vår konstruktion är även ljudabsorberande med en odlingsyta som dämpar ljudet optimalt. Vi har den högsta klassningen för bullerabsorption.

Illustration av hur en active plant screen fungerar

Mobile Active Plant Screen™

 • Vår Active Plant Screen™ renar luften

 • Bryter aktivt ner skadliga gaser (VOC) som avges från inredningen

 • Damm- och mikropartiklar tas upp och bryts ned effektivt

 • Befuktar aktivt luften till optimal nivå

 • Växtytan är bullerdämpande och har högsta ljudabsorbtionsfaktor

 • Absorberar flyktiga kemikalier så som parfymer, städprodukter, plaster m.m.

 • Koldioxidnivån (CO2) sänks – syre tillförs

 • Hälsa främjas – sjukfrånvaro minskar

 • Moduluppbyggt system för obegränsad storlek och form