Gröna Byggnader, s.k. Green Buildings, är ett ökande fenomen i Sverige

Genom att integrera våra system i befintlig klimatstyrning kan man uppnå både effektivisering och besparing.

Gröna växter är ett naturligt system för luftkonditionering och luftrening som kompletterar konventionella system. Växternas avdunstning av vatten ger en såkallad evaporativ kyleffekt.

<