Luftrening & syresättning
Optimal ljuddämpning
Återfuktning av torr luft
Ökad trivsel & minskad stress