KTH

Här finns vår högsta Plantscreen med en höjd av hela 12 meter. Växtväggen löper genom 4 våningsplan och ger med sin utformning och placering ett riktigt blickfång i den öppna byggnaden. En fantastisk luftrenare som också befuktar luften effektivt.

Studentlitteratur i Lund

Hos Studentlitteratur finns flertalet Plantscreens installerade, växtväggar i olika storlekar från mindre skåp/hurtsstorlek till väggstorlek och en större dekorativ Plantscreen i matsalen. Växtinredning som växtväggar tar inte någon golvyta och är ett nytt tänk till traditionella kontorsväxter.