Gröna byggnader

Gröna Byggnader, s.k. Green Buildings, är ett ökande fenomen i Sverige.

Gröna växter är ett naturligt system för luftkonditionering som kompletterar konventionella system. Växternas avdunstning av vatten ger en såkallad evaporativ kyleffekt. Genom att integrera våra system i befintlig klimatstyrning kan man uppnå både effektivisering och besparing. På 2000-talet är växtsystem tillsammans med klimatstyrning självklart i en grön byggnad.

Våra växtväggar är ett patenterat system där väggarna är flexibla och kan måttanpassas efter varje användningsområde. Vårt recirkulerande bevattningssystem ger liv till växterna, och är 100% miljövänligt.

Växtväggar förbättrar inomhusmiljön på en rad olika sätt. En växtvägg fuktar luften, tar upp koldioxid, avger nytt syre, binder damm och mikrodamm och dämpar ljud. Många studier visar också att växter har en starkt positiv psykologisk effekt.

En växtvägg från Vertical Plants System kan användas på många sätt. En Plant Screen passar perfekt som rumsavdelare eller för att ge extra liv åt en tom yta. Med en Office Screen integrerad i något skärmväggssystem blir kontorslandskapen levande och arbetsvänliga. Desk Screen kan med fördel användas som skrivbordsavdelare, eller varför inte som en luftförbättrande prydnad? Placera en Art Screen på väggen och få något vackert att titta på som samtidigt förbättrar luftmiljön.

Växtväggar från Vertical Plants System har egentligen inga begränsningar. Låt fantasin flöda, kontakta oss och se vad vi kan göra tillsammans för att förverkliga idéerna.


Gröna kontor

Vi förbättrar arbetsplatsens miljö alltifrån det enskilda kontoret och konferensrummet till landskap, pausrum och receptioner.

Vårt koncept är flexibelt och kan anpassas för det individuella önskemålet. Vårt Miljöriktiga patenterade system reglerar bevattning och näringstillförsel utan kostsamma installationer av vatten och avlopp.


Grön design

Vi skapar unika möjligheter att forma (designa) med levande växter i de flesta miljöer även på platser som saknar naturligt ljus.

Häng med på det senaste.